BEREKET PLANI

BEREKET PLANI

Bugün, (gün) (ay) (yıl). Paranın kaynağım ve desteğim olduğuna inanmayı bırakıyorum. Artık yaşamımdaki tek otoritenin ve yaratıcı gücün içimdeki KAYNAK olduğunu onaylıyor ve kabul ediyorum. Şu anda koşulsuz ve sınırsız bolluk ve berekete inanıyor, böylelikle ihtiyaçlarımın gerçek kaynağı ile aramdaki bağı güçlendiriyorum.

Her birimizin yaşayan, bedenlenmiş Ruhsal Varlıklar olduğumuzu ve mükemmel gerçeği yaratıyor olduğumuzu kabul ediyor ve bu gerçeği hatırlayarak kendi gücümü onaylıyorum. Ölümlü illüzyonun, bizlerin büyümesi ve gelişmesi için yaratılmış olduğunu görüyor ve bu farkındalıkla kendi gücümü ve içimdeki sınırsız bolluk ve bereket enerjisini onaylıyorum. Bugün insanlığımı onurlandırıyor, bir insan olmanın getirdiği tüm güzellikleri ve neşeyi kabul ediyorum.

Ben Tanrı;nın beni yarattığı gibi; bedenlenmiş Mükemmel bir Ruhsal Varlığım. Özüm, kaynağım ve desteğim Tanrı;nın uzantısı olan içimdeki Yaratıcı Güç, içimdeki Kaynak. Bunu biliyor, kabul ediyor ve onaylıyorum.

Her gün sıra ile okunacak maddeler:

  1. Tanrı sınırsız. Bol. O evrensel, her yerde ve her zaman var olan sınırsız ve zengin özdür. Bu sürekli var olan ve veren sınırsız bereket kaynağı “Ben” olarak bireyselleştirilmiş, biçimlendirilmiş. Benim gerçeğim bu.
  2. Zihnimi ve kalbimi, içimdeki evrensel bilinç “Ben Bilinci”nin tüm iyiliklerin ve güzelliklerin tek kaynağı olduğunun farkına varmak ve anlamak için tamamen açıyorum.
  3. İçimdeki hakiki varlığın bolluğun kaynağı olduğunun farkındayım. Sınırsız bolluk bilincinin sürekli akışının farkındayım. Farkındalığım bu bilinç sayesinde gerçeğin ışığı ile dolu.
  4. Tanrısal varlığımın, özümün tek kaynağım olduğunun farkındalığı içerisinde zihnime ve duygularıma yüksek bilincin enerjisini akıtıyorum. Bu, benim kaynağımdır. İçimdeki Tanrısal Varlığa; özüme olan farkındalığım benim gerçek kaynağımdır.
  5. Para benim kaynağım değil. Hiç kimse, yer ve durum benim kaynağım değil. İçimdeki evrensel bilincin sürekli akışına olan farkındalığım, anlayışım ve bilgim benim gerçek kaynağım. Bu gerçeğe olan farkındalığım sınırsız, böylece kaynağım sınırsız.
  6. İçimdeki kaynak, ihtiyaçlarıma ve arzularıma göre sürekli ve devamlı olarak şekilleniyor ve yeni tecrübeler yaratıyor. Ve hareket Halindeki Kaynak Yasasına göre herhangi bir ihtiyacım ve karşılanmamış bir arzum olması mümkün değil.
  7. Evrensel Bilinç olan “Ben Bilinci’’, gerçek doğası olan 'Bolluğu' sürekli olarak ifade ediyor. Bu onun sorumluluğu, benim değil. Benim tek sorumluluğum bu gerçeğin farkında olmak. Bu yüzden kendimi tamamen rahat bırakmaya ve Tanrı;nın yaşamımdaki ve tüm ilişkilerimdeki tatminkar bereket enerjisi olarak oluşmasına izin vermeye kesinlikle kararlıyım.
  8. İçimdeki yüksek bilincin, sınırsız kaynağım olduğuna dair farkındalığım, yılları geri getirmeye, yaşamımdaki her şeyi yenilemeye ve beni bolluk enerjisiyle uyumlamaya yeterli.. Yüksek bilincime olan bu farkındalık, anlayış ve bilgi yaşamımda arzulayabileceğim gözle görülen tüm şekil ve tecrübelerde var oluyor.

 

 

  1. İçimdeki Tanrısal varlığımın tam anlamıyla mükemmelliğinin farkında olduğumda, tamamen tatminkarım. Bu gerçeğin şu anda farkındayım. Yaşamın sırrını buldum ve evrensel bereket enerjisinin yaşamımda ebediyen varolduğu bilinci ile rahatlıyorum. Tek yapmam gereken evrensel bilincimden, bana kolayca, rahatça, hiçbir şeye ihtiyaç olmadan akan yaratıcı enerjinin akışının, yansımasının farkında olmak. Şu an farkındayım. Şu an akıştayım.
  2. Zihnimi ve düşüncelerimi “bu dünya”dan uzaklaştırıyorum ve tüm dikkatimi yaşamımdaki bolluğun tek yaratıcısı olan içimdeki Tanrı;ya yönlendiriyorum. İçsel varlığımın, finansal ilişkilerimin ve gözle görülen her şeyin tek kaynağı olduğunu görüyor ve kabul ediyorum. Yaşamımı, içimdeki bolluk kanununun akışına teslim ediyorum.

8.BOLLUK BEREKET FESTİVALİ / 2020