<a href="https://birartiiki.com/category/genel/" title="View all posts in: “Genel”"> Genel</a> ,,,,,

DÖRT ANLAŞMA (1) – Toltek Bilgelik Kitabı

Bundan binlerce yıl önce Toltekler, Güney Meksika’da ‘’bilgi sahibi kadın ve erkekler’’ olarak tanınırlardı. Antropologlar onlardan bir ulus ya da ırk olarak söz etse de Toltekler aslında kadim insanların ruhani bilgi ve uygulamalarını araştırıp muhafaza eden bilim insanlarıyla sanatçılardan oluşan bir toplum idi.Toltek bilgisi, dünyanın dört bir yanında değişik ezoterik geleneklerde öğretilen aynı temel gerçeğin birliğinden yola çıkar. Toltek, bir