”Sevmek Ruhu Olgunlaştırır”

Mevlana, bir gün oğlu Sultan Veled’e şu öğütleri verir: 
 

“Oğlum! Eğer düşmanının da seni sevmesini istiyorsan, kırk gün onun hayrını ve iyiliğini söyle… 
Göreceksin ki o düşman, senin en yakın dostun olacaktır. Çünkü gönülden dile, dilden de gönüle yol vardır. Sevmek, her şeyi, her yaratığı sevmek ruhu olgunlaştırır. İnsana huzur verir. 
Bu sevginin kapıları Allah sevgisiyle açılır. Allah’ı seven, Allah’ın birliğine inanan kişi kulluğunu sevgisiyle gösterir. 
Bir insanın başkalarında kusur görmesi, ayıplaması, gerçekte kendi kusurunu görmesi demektir. 
İnsanın, önce kendisindeki kin, kıskançlık, hırs, zalimlik gibi kötü huylarını görmesi, onlardan 
temizlenmesi gerekir. Ondan sonra başkalarını kınamalıdır.”