ECZ. DOÇ. DR. LEVENT TUĞRUL

1975 yılında eczacılık eğitimini Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde tamamladıktan sonra Batı Almanya’ ya gitti. Saarland Üniversitesi’nde Farmakognozi ve Analitik Bitki Kimyası üzerine doktorasını tamamladı.

1981 yılında Türkiye’ye geri dönerek Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde Farmakognozi ABD’de öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etti. Askerliğini Gülhane Askeri Tıp Akademisi Farmakoloji – Toksikoloji ABD’de teğmen olarak tamamladıktan sonra 1987 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde Farmakognozi ABD’de Doçentliğini verdi ve sonrasında Üniversiteden ayrılarak sanayiye adımını attı.

1987 yılında sanayiye geçişini takiben, bugünkü adıyla “LET Tarım, Kimya, İlaç Sanayi ve Danışmanlık” şirketi ile ve kişisel olarak pek çok bilimsel ve endüstriyel projede tasarımcı, proje müellifi, uygulayıcısı ve eğitim programlarında uzman eğitmen olarak yer almış ve halen de almaktadır.

Bunlar arasında Avrasya coğrafyasındaki, Dünya Bankası destekli uluslararası yeniden yapılanma projeleri, yurdumuzdaki TÜBİTAK ve AB destekli Doğal Kaynak Envanter ve Değerlendirme Çalışmaları ile çok çeşitli kurum ve topluluğa verdiği eğitim seminer ve konferanslar sayılabilir.

2019 yılı içinde özellikle TC Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Kanser Daire Başkanlığı’nın düzenlemiş olduğu eğitim seminerlerinde eğitici konuşmacı olarak yer almıştır.

Akademik Dönem (1987) sonrası; Türkiye’de “ilkleri” oluşturan doğal kaynaklara dayalı farmasötik hammadde üretim tesisleri teknolojik tasarım, adaptasyon ve entegre yatırım projeleri;

  1. 1987 İzmir; Anadolu Botanik Kimya Tesisi kuruluşu. Tesiste baharat ve tıbbi bitkilerin katı -sıvı ve sıvı- sıvı ekstraksiyonları ile muhtelif farmasötik, gıda ve kozmetik ürünler elde edilmiştir. Türkiye’nin ilk ve tek Sığala (Günlük) Rafinasyon Tesisi olmuştur.
  2. 1990 İstanbul / Keşan; Konsa Konsatres Anayi A.Ş. tesisi modernizasyonu. Türkiye’nin halen en büyük doğal hammadde (tıbbi bitki vb) işleme tesisindeki modernizasyonla yurdumuzda ilk kez doğal toz ekstre ve aromaların üretimi sağlanmıştır.
  3. 1999 İstanbul; Aden Dış Ticaret A.Ş. Yüksek Basınç Altında Sıvılaştırılmış Gazlarla Baharat ve Tıbbi Bitki Ekstraksiyonu gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma söz konusu teknolojinin Türkiye’de endüstriye boyutta ilk uygulamasıdır.
  4. 1998 –1999 İstanbul; Kastaş / Kastamonu Gıda San. A.Ş. Entegre Tarımsal Üretim Yatırım Projesi (3 Bölüm)
  5. a) A. Sarımsak Soyma Ve Püre İşleme Tesisi. Bu proje müteakiben Reis Gıda A.Ş. tarafından Kastamonu / Taşköprü’ yurdumuzdaki ilk Sarımsak Püresi Fabrikası’nın kuruluşuna yol açmış ve müteakiben bölgede kurulan diğer benzeri tesislere de model oluşturmuştur.
  6. b) Defne Yaprağı Ve Uçan Yağı Üretim Projesi
  7. c) Kendir (Kenevir) Tohum Yağı, Proteinleri İle Lifleri Üretim Projesi 5. 2000 İzmir; Bükaş A.Ş. / Herbaryum Ltd. Türkiye’nin ilk endüstriyel boyuttaki soğuk pres (expeller extraction) yağlarının üretimini ve “Her Köye bir Soğuk Pres” kampanyası ile yurdumuzda (Alman teknolojisinin adaptasyonu ile) ilk soğuk pres yağ üretim makinelerinin üretimini sağlamıştır.
  8. 2003-2005 Aydın; Set A.Ş. / Süper Kritik Karbon Dioksit İle Buğday Ruşeymi ve Biberiye Örneğinde Ekstraksiyon