Sevginin Çocuklar Üzerindeki Etkisi Hakkında Araştırma

‘’Bir çocuk sevginin, incelikli dinamiğini bilmemesi ya da anlamamasına karşın, buna büyük bir gereksinim duymakta; bundan yoksun kaldığı zaman gelişme ve olgunlaşması etkilenip, hatta ölebilmektedir…
 

Ruhbilimci ve eğitimci H. M. Skeels, yetim çocuklar üzerinde uzun süreli bir araştırma yaptıktan sonra bir rapor yayınladı. Raporda, bu çocukların en büyük eksikliğinin insan sevgisi ve anne-babanın bakıp büyütmemesi olduğu açıklandı.
İnceleme konusunu oluşturan 12 çocukluk ilk grup, bir yetimhanede barındırılıyordu. 
Yetimhanedeki ikinci 12 çocukluk grup ise, her gün yetimhanenin yakınında oturan yaşlı bir kadının yanına getiriliyor, bu çocuklara kadın tarafından sevgi ve özen gösteriliyordu. 
Skeel’in bulguları, bu konudaki literatürde klasik haline gelmiştir. 
20 yıllık incelemeden sonra Skeels, 1. gruptaki çocukların tümünün, sevgi görmedikleri için geri zekalı ve akıl hastası olduklarını gözlemledi.. 
Oysa 2. gruptaki özen ve sevgi gören çocukların hepsi kendi kendini destekleyen, çoğu lise mezunu, biri dışında tümü mutlu evlilik yapmış kişilerdi.’’ 
Leo Buscaglia – Sevgi