HEALY PROGRAMLARI ( Koruma)

KORUMA PROGRAMLARI:

Koruma Programları, nereden gelirse gelsin, zararlı çevresel etkilere karşı koruma sağlar.
Hücresel bazda duyarlılık için sadece cihazla kullanılan, aparatlara ihtiyaç olmayan programlardır.
Gezegenlerin olumsuz etkisinden kurtulmak için Gezegen programı kullanılırken olumsuz enerjilerden korunmak için Genel Koruma programı tercih edilir. Çok yönlü ve etkili bir modüldür.
1- GENEL KORUMA
2- ELEKTRONİK DUYARLILIK
3- HÜCRE
4- ZİHİNSEL
5- JEOPATİ
6- GEZEGENLER
7- İNCELİKLİ
8- UYKU
Genel koruma: Enerjik koruma. Kapsamlı enerjik bir koruma alanı.
Elektro Duyarlılık: Sözde “elektro duman” toleransının enerjik dengelenmesi. EMF’den enerjik destek ve telefonlardan, TV’lerden, bilgisayarlardan, elektronik cihazlardan ve radyasyondan kaynaklanan diğer potansiyel etkiler.
Hücre: Hücrenin biyoenerjetik olarak güçlendirilmesi.
Zihinsel: Net algısal kapasitenin enerjik teşviki. Uyumsuz etkilerden zihinsel yolları desteklemek ve daha net bir zihinsel süreci teşvik etmek.
Uyku: Uyku sırasında enerjik koruma.
Jeopati: Elektromanyetikler ve dünya faaliyetlerinden veya enerji değişimlerinden kaynaklanan girişimler gibi girişim alanlarına duyarlılığın enerjik olarak azaltılması. (Jeopatik stres, dünya enerjileri ve bunların insan refahı üzerindeki etkilerinin incelenmesidir).
İnce: Enerji alanlarını etkileyebilecek dış etkilere karşı enerjik koruma.
Gezegenler: Gezegenlerin etkilerini uyumlu hale getirmek.

Takip ve Bilgi için:
Instagram healy.life.turkey
GSM 0530 011 3344

Yasal Sorumluluk Sınırlaması: Bilimsel araştırma, Healy teknolojisinin temelini oluştururken, sağlık ve sıhhatle bağlantısı kapsamlı şekilde araştırılmamış veya gösterilmemiştir. Healy hastalığı iyileştirmek, tedavi etmek, hafifletmek, teşhis etmek veya önlemek için değil, enerjetik dengeyi desteklemek ve iyileşmeyi, canlılığı ve esenliği artırmak için tasarlanmıştır.